سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات سال 1400
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ تاریخ انتشار

سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات سال 1401

 

حق سنوات چیست؟

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند.

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات سال 1400 همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد.

فلسفه پرداخت پایه سنوات دو جنبه دارد یکی جنبه جبران مزد و انگیزشی و دیگری لحاظ میزان سابقه کارگران در حقوق آن ها که مثلا کارگری که تازه وارد کارگاه شده حقوق متفاوتی با کارگری که چندین سال سابقه کار دارد داشته باشد.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

حق سنوات مبلغی به اندازه پایه حقوق کارگر می‌باشد که در پایان هر سال توسط کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود. کارفرمایان موظف می باشند که مبلغ حق سنوات را به کارگران خود پرداخت نمایند.

زمان پرداخت حق سنوات به کارفرما بستگی دارد، کارفرمایان می توانند در پایان هر سال و یا به صورت کلی در هنگام خاتمه خدمت کارگر به صورت یکجا حق سنوات کارگر را پرداخت نمایند.

اما پایه سنوات مبلغی می‌‌باشد که به حقوق پایه کارمند اضافه شده و افرادی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند مشمول دریافت این مبلغ می باشند. مبلغ پایه سنوات روزانه در سال 1400 برابر با 46,666 بوده که به صورت ماهیانه این مبلغ برابر با 1,400,000 ریال می‌باشد.

فرمول محاسبه سنوات سال 1400

فرمول محاسبه حق سنوات و پایه سنوات به شرح زیر می‌‌باشد:

365 / کارکرد سنوات * حقوق پایه در حکم = حق سنوات

کارکرد ماه * 30 / پایه سنوات ماهانه = پایه سنوات

مبلغ پایه سنوات سال 1400 چقدر است؟

مبلغ پایه سنوات هر ساله توسط اداره کار تعیین شده و با سال های قبل متفاوت می‌باشد. مبلغ پایه سنوات سال 1400 برای کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند برابر با 140.000 تومان می باشد.

مشمولین دریافت و پرداخت سنوات

تمام کارگاه های شامل قانون کار موظف می باشند که در هنگام خاتمه خدمت کارگران، به اندازه آخرین حقوق یک ماه آن ها را پرداخت نمایند. درصوتی که کارگر کمتر از یک ماه سابقه کار داشته باشد، میزان سنوات او باتوجه به تعداد روز های کارکردی که داشته است مشخص می شود.

بنابراین تمام کارگاه های شامل قانون کار مشمول پرداخت حق سنوات و تمام کارگران مشمول دریافت حق سنوات می باشند.

حق سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟

ممکنه بعضی کارفرمایان بگویند که حق سنوات فقط به کارگران دارای سابقه کار بیش از یک سال و یا کارگرانی که کار خود را ترک نمی نمایند تعلق می گیرد. این تصور کاملا اشتباه مبوده و حق سنوات به تمام کارگران تعلق می گیرد.

کارفرمایان نیز وظیفه دارند حق سنوات کارگران خود را باتوجه به میزان کارکرد آن ها محاسبه نموده و به آن ها پرداخت نمایند.

حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی حق سنوات دوره کاری خود را دریافت می نمایند.

نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی

با توجه به ماده 31 قانون کار، برای محاسبه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین حقوق ثابت دریافتی بازنشسته به عنوان مبنای محاسبه سنوات درنظر گرفته می شود

سنوات در چه صورت تعلق نمیگیرد؟

سنوات پایان خدمت به تمام کارگران و کارگران تعلق گرفته و حتی کارگری هم که کمتر از یک سال سابقه کار دارد مشمول دریافت سنوات پایان خدمت می باشد. مبلغ سنوات پایان خدمت کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند با توجه‌به کارکرد آن ها محاسبه می شود.

برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر کارگر کار خود را ترک نماید مشمول دریافت سنوات نخواهد شد. اما این تصور درست نیست و تمام کارفرمایان موظف به پرداخ حق سنوات کارگران خود می باشند. حتی برخی از کارفرمایان در قرارداد رضایت کارگر جهت عدم دریافت سنوات را درج می نمایند، این کار نیز اشتباه می‌باشد.

نکته: در گذشته دستورالعملی مبنی بر این که کارفرما می تواند سنوات کارگری که کار خود را ترک نموده است پرداخت نکند صادر شده بود، اما این دستورالعمل باطل شده و مطابق قوانین جدید پرداخت حق سنوات اجباری می‌باشد.

جدول محاسبه سنوات در سال‌های مختلف

  • در جدول زیر به مبلغ سنوات روزانه 11 سال اخیر اشاره شده است.

نحوه محاسبه سنوات سال 1400

برای محاسبه سنوات سال 1400 یا سنوات پایان خدمت سال 1400 ابتدا حقوق پایه فرد در تعداد روز های کارکرد وی در طول یک سال ضرب شده و عدد بدست آمده بر عدد 365 که تعداد روز‌های سال 1400 می باشد تقسیم می شود.

عددی که در این مرحله بدست می آید میزان سنوات پایان خدمت فرد در سال 1400 می‌باشد. حال اگر فرد در سال های قبل نیز سنوات ذخیره داشته باشد، مبلغ سنوات سال های قبل وی نیز محاسبه شده و به مبلغ سنوات سال 1400 افزوده شده و به عنوان سنوات پایان کار فرد پرداخت می شود.

در اصل با محاسبه سنوات سال 1400 در واقع حق سنوات پایان خدمت سال 99 کارگران محاسبه و پرداخت می شود.

توجه:

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بخشنامه سال 1400 اعلام کرد:

کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده  یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات خدمت (یا مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

بر اساس ابلاغ این بخشنامه با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه‌ سنوات سال گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه درصد افزایش مصوب شورایعالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود، بنابراین، پایه‌ سنوات سال‌های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال 1400 جمع شود.

برای کارکنان شرکتی پیمانکاران جدید مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که با پیمانکار قبلی تسویه حساب کرده اند ولی همچنان در همان کارگاه مشغول به کارند، اقدام کنند.

جدول تغییرات دستمزد و اقلام آن در سال 1400

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 4.5 - رای: 124)

ثبت نظر تعداد نظرات: 0 تعداد نظرات: 0
usersvg