سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات سال 1401
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ تاریخ انتشار

سنوات چیست؟

 • سنوات پایان خدمت مبلغی می باشد که در هنگام پایان کار و یا به صورت سالانه توسط کارفرما به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود.
 • این مبلغ یک مزیت اجباری به حساب آمده و کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد. مبلغ حق سنوات برابر با آخرین پایه حقوقی است که کارگر یا کارمند دریافت نموده است.

سنوات پایان سال: یک پایه حقوق است، اگر مثلا شخصی 5 سال سنوات دریافت نکرده، در زمان قطع همکاری سنوات او باید بر اساس آخرین حقوق محاسبه شود.

فرمول محاسبه سنوات کارگران

فرمول محاسبه سنوات کارگران به صورت زیر است:

حقوق پایه x تعداد روزهای کارکرد تقسیم بر  365 = سنوات

 

حق سنوات چیست؟

 • حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند.

پایه سنوات چیست؟

 • پایه سنوات سال 1401 همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد.
 • فلسفه پرداخت پایه سنوات دو جنبه دارد یکی جنبه جبران مزد و انگیزشی و دیگری لحاظ میزان سابقه کارگران در حقوق آن ها که مثلا کارگری که تازه وارد کارگاه شده حقوق متفاوتی با کارگری که چندین سال سابقه کار دارد داشته باشد.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

حق سنوات با پایه سنوات متفاوت است؛ مهم‌ترین تفاوت حق سنوات و پایه سنوات عبارتند از:

** حق سنوات: حق سنوات و یا سنوات پایان خدمت، پاداشی است که پس از اتمام قرارداد کار از سوی کارفرما به مستخدمین مشمول قانون کار پرداخت می‌شود. از این رو حق سنوات را مزایای پایان کار یا پاداش پایان خدمت نیز می‌نامند.

 • زمان پرداخت حق سنوات به کارفرما بستگی دارد، کارفرمایان می توانند در پایان هر سال و یا به صورت کلی در هنگام خاتمه خدمت کارگر به صورت یکجا حق سنوات کارگر را پرداخت نمایند.

** پایه سنوات: پایه سنوات به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود، اما حق سنوات در پایان قرارداد پرداخت می‌شود.

 

مبلغ پایه سنوات سال 1401 چقدر است؟

مبلغ پایه سنوات هر ساله توسط اداره کار تعیین شده و با سال های قبل متفاوت می‌باشد. 

** مبلغ پایه سنوات سال 1401 به میزان 50 درصد افزایش یافت.

 • مبلغ پایه سنوات روزانه در سال 1401 برابر با 7.000 تومان است 
 • مبلغ پایه سنوات ماهانه در سال 1401 برای کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند برابر با 210.000 تومان می‌باشد.

مشمولین دریافت و پرداخت سنوات

تمام کارگاه های شامل قانون کار موظف می باشند که در هنگام خاتمه خدمت کارگران، به اندازه آخرین حقوق یک ماه آن ها را پرداخت نمایند. درصوتی که کارگر کمتر از یک ماه سابقه کار داشته باشد، میزان سنوات او باتوجه به تعداد روز های کارکردی که داشته است مشخص می شود.

بنابراین تمام کارگاه های شامل قانون کار مشمول پرداخت حق سنوات و تمام کارگران مشمول دریافت حق سنوات می باشند.

حق سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟

 • ممکنه بعضی کارفرمایان بگویند که حق سنوات فقط به کارگران دارای سابقه کار بیش از یک سال و یا کارگرانی که کار خود را ترک نمی نمایند تعلق می گیرد. این تصور کاملا اشتباه مبوده و حق سنوات به تمام کارگران تعلق می گیرد.
 • کارفرمایان نیز وظیفه دارند حق سنوات کارگران خود را باتوجه به میزان کارکرد آن ها محاسبه نموده و به آن ها پرداخت نمایند.

حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی

 • بازنشستگان تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی حق سنوات دوره کاری خود را دریافت می نمایند.

نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی

 • با توجه به ماده 31 قانون کار، برای محاسبه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین حقوق ثابت دریافتی بازنشسته به عنوان مبنای محاسبه سنوات درنظر گرفته می شود

سنوات در چه صورت تعلق نمیگیرد؟

سنوات پایان خدمت به تمام کارگران و کارگران تعلق گرفته و حتی کارگری هم که کمتر از یک سال سابقه کار دارد مشمول دریافت سنوات پایان خدمت می باشد. مبلغ سنوات پایان خدمت کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند با توجه‌به کارکرد آن ها محاسبه می شود.

برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر کارگر کار خود را ترک نماید مشمول دریافت سنوات نخواهد شد. اما این تصور درست نیست و تمام کارفرمایان موظف به پرداخ حق سنوات کارگران خود می باشند. حتی برخی از کارفرمایان در قرارداد رضایت کارگر جهت عدم دریافت سنوات را درج می نمایند، این کار نیز اشتباه می‌باشد.

نکته: در گذشته دستورالعملی مبنی بر این که کارفرما می تواند سنوات کارگری که کار خود را ترک نموده است پرداخت نکند صادر شده بود، اما این دستورالعمل باطل شده و مطابق قوانین جدید پرداخت حق سنوات اجباری می‌باشد.

نحوه محاسبه سنوات سال 1401

حقوق پایه x تعداد روزهای کارکرد تقسیم بر  365 = سنوات

 • برای محاسبه سنوات سال 1401 یا سنوات پایان خدمت سال 1401 ابتدا حقوق پایه فرد در تعداد روز های کارکرد وی در طول یک سال ضرب شده و عدد بدست آمده بر عدد 365 که تعداد روز‌های سال 1401 می باشد تقسیم می شود.
 • عددی که در این مرحله بدست می آید میزان سنوات پایان خدمت فرد در سال 1401 می‌باشد. حال اگر فرد در سال های قبل نیز سنوات ذخیره داشته باشد، مبلغ سنوات سال های قبل وی نیز محاسبه شده و به مبلغ سنوات سال 1401 افزوده شده و به عنوان سنوات پایان کار فرد پرداخت می شود.
 • در اصل با محاسبه سنوات سال 1401 در واقع حق سنوات پایان خدمت سال 1400 کارگران محاسبه و پرداخت می شود.

 

جدول حداقل حقوق کارگران در سال 1401

حق اولاد در سال 1401 چقدر است؟

حق مسکن در سال 1401 چقدر است؟

بن کارگری در سال 1401 چقدر است؟

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 5 - رای: 27)

ثبت نظر تعداد نظرات: 0 تعداد نظرات: 0
usersvg