عیدی کارگران سال 1401 چقدر است؟
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تاریخ انتشار

بروزسانی شده در 27 آذر 1401

عیدی کارگران برای یک سال چقدر است؟

بر اساس ماده واحده قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار:

 • حداقل معادل 60 روز است.
 •  حداکثر معادل 90 روز است.

این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود.

طبق این قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

رقم عیدی کارگران در سال 1401 چقدر است؟

نحوه محاسبه عیدی دستمزد روزانه مصوب امسال ضرب در 60 روز است که دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان است ودر ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

 حداقل عیدی کارگران 8.359.500 تومان = (روز) 60× 139.325 تومان (حداقل مزد روزانه)

 حداکثر عیدی کارگران 12.539.250 تومان = (روز) 90× 139.325 تومان (حداقل مزد روزانه)

 حداقل عیدی کارگران 8 میلیون و 359 هزار و 500 تومان است.

 حداکثر عیدی کارگران 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان است.

محاسبه عیدی کارگرانی که کمتر از یکسال کار کرده‌اند

برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم بر اساس 60 روزکار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود.

 • به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد 2 ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضرب در 2 تقسیم بر 12 و ضرب در تعداد ماه کارکرد)
 • بر این اساس حداقل عیدی کارگری با هفت ماه کار برابر است با 4 میلیون و 876 هزار و 375 تومان است.
 • حداکثر عیدی کارگری با هفت ماه کار 6 میلیون و 257 هزار و 314 هزار تومان است.

زمان پرداخت عیدی کارگران در سال 1401

 • در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی مشخص نشده است، بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در 2 ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

حداقل دستمزد ماهانه و حداقل دستمزد روزانه کارگران چقدر است؟

دولت سیزدهم دستمزد کارگران را در سال 1401، 57.4 درصد افزایش داد بر این اساس:

 • حداقل دستمزد ماهانه 4 میلیون و 179 هزار 750 تومان است.
 •  حداقل دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان است.

بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران 6 میلیون و 433 هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری عنوان شد.

جدول میزان عیدی کارگران از یک تا 12 ماه در سال 1401 

عیدی کارگران سال 1401 چقدر است؟


 عیدی کارگران و کارمندان سال 1401 

 • نحوه محاسبه میزان عیدی همیشه یک فرمول دارد و اگر این فرمول را بشناسید به راحتی می‌توانید میزان عیدی خود را تخمین بزنید. بسیاری از شرکت‌ها از این فرمول برای محاسبه عیدی کارمندان خود استفاده می‌کنند و تا به امروز این فرمول تغییری نداشته است، مگر اینکه شرکتی بخواهد میزان عیدی را مطابق با میل خود پایین‌تر و بیشتر بدهد. 
 • برای آنکه بتوانید مبلغ عیدی سال 1401 را محاسبه کنید، ابتدا باید به میزان حداقل و حداکثر آن برسید. طبق تصمیم و نظر شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و 90 روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. این بیانیه شورای عالی کار این معنا را دارد که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از 60 روز دستمزد کمتر و از 90 روز دستمزد بیشتر باشد.

چه تفاوتی بین کارگر و کارمند وجود دارد؟

پاسخ:

بسیاری از افراد تفاوت کارگر و کارمند را نمی دانند اما اغلب بر این تصور هستند که کارمند کسی است که کار اداری انجام می دهد و کارگر کسی است که کار یدی انجام دهد اما این تفسیر اشتباه است و در واقع تفاوت بین کارگر و کارمند در این است که:

عنوان کارمند، مخصوص مستخدمین دولت  است و برای افرادی که با دولت رابطه استخدامی دارند به کار می رود.

عنوان کارگر مخصوص افرادی است که در مقابل دریافت حق السعی، برای کارفرمای خصوصی در شرکت های خصوصی و یا امور شخصی کارفرما به کار اشتغال می یابند.

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت- حداقل و حداکثر عیدی سال 1401 

برای محاسبه میزان عیدی در سال 1401 باید میزان دستمزد روزانه خود را در 60 ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداقل عیدی سال 1401 = 60 x حداقل دستمزد روزانه

برای محاسبه حداکثر میزان عیدی در سال 1401 باید میزان حداقل دستمزد روزانه خود را در 90 ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداکثر عیدی سال 1401 = 90 x حداقل دستمزد روزانه

 

 • دستمزد روزانه کارگران در سال 1401 هم عدد 636 هزار و 809 تومان می‌باشد. میزان عیدی که شما دریافت خواهید کرد نه از حداقل ذکر شده پایین‌تر خواهد نبود و نه از حداکثر یاد شده بیشتر خواهد بود.
 • بنابراین، حداقل عیدی سال 1401 طبق فرمول‌های ارائه شده، 3 میلیون و 820 هزار و 854 تومان است. ضمن اینکه حداکثر عیدی سال 1401 این افراد 5 میلیون 731 هزار و 281 تومان خواهد بود.

عیدی کارمندان دولت: 1,500,000 تومان

حداقل عیدی کارگران : 5.310.990 تومان

حداکثر عیدی کارگران:  7.966.485 تومان

روش محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

دو فرمول بالا برای افرادی مورد استفاده دارد که میزان کارکرد آنها در شرکت‌ها حداقل یک سال باشد. اما، هستند افرادی که سابقه کار آنها در شرکت‌ها به یک سال نمی‌رسد؛ برای این افراد روش محاسبه فرق می‌کند و فرمول آن به شکل زیر است:

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های 30 روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای 1 ماه تا 11 ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای 12 ماه کار، میزان عیدی‌ بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی.

در واقع، فرمول محاسبه عیدی برای کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند:

 • حقوق ماهیانه آن‌ها را در عدد 2 ضرب می کنیم حاصل را بر 12 تقسیم نموده و به عیدی هر ماه می‌رسیم.
 • حال اگر مثلا 6 ماه کار کرده، جمع آن فرمول را در عدد 6 ضرب می‌کنیم.

عیدی هر ماه در سال 1401 = حقوق ماهیانه ضرب در 2 نتیجه تقسیم بر 12

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و روزمزدی

 • کارگران فصلی یا روزمزد، عیدی شان بر ماخذ 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند محاسبه می شود. همچنین، نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها برای تعیین میزان عیدی و پاداش در واقع میانگین و متوسط کارمزدی است که در طول روزهای کاری سال دریافت نموده اند.

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی

 • در قوانین تامین اجتماعی کارگر را این گونه تعریف می کنند: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، حق السهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
 • محاسبه عیدی سال 1401 تامین اجتماعی نیز همانند فرمول های ذکر شده برای پرداخت عیدی سایر کارگران (حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه) انجام می شود.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

 • طبق ماده 39  قانون کار، کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می کنند، حقوق و دستمزد و میزان عیدی و پاداش آن‌ها بر اساس ساعات کاری که انجام داده اند محاسبه و پرداخت می گردد.

محاسبه عیدی و سنوات کارگران ساعتی

 • برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق 3 ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند. آن‌ها چون دستمزدشان در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد.

مالیات بر عیدی و سنوات

برای بسیاری از افراد این سوال به وجود می آید که آیا عیدی مالیات دارد؟

طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی و سنوات، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می کنند موظف به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات هستند.

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال 1401 ، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 3 میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند.

بنابراین کسانی که بیش از 3 میلیون تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

میزان عیدی کارگران از یک تا 12 ماه در سال 1401 

ماه اول : میزان عیدی کارگران 4.425.825 ریال

ماه دوم : میزان عیدی کارگران 8.851.650 ریال

ماه سوم: میزان عیدی کارگران 13.277.475 ریال

ماه چهارم: میزان عیدی کارگران 17.703.300 ریال

ماه پنجم: میزان عیدی کارگران 22.129.125 ریال

ماه ششم: میزان عیدی کارگران 26.554.950 ریال

ماه هفتم: میزان عیدی کارگران 30.980.775 ریال

ماه هشتم: میزان عیدی کارگران 35.406.600 ریال

ماه نهم: میزان عیدی کارگران 39.832.425 ریال

ماه دهم: میزان عیدی کارگران 44.258.250 ریال

ماه یازدهم: میزان عیدی کارگران 48.684.075 ریال

ماه دوازدهم: میزان عیدی کارگران 53.109.900 ریال

میزان عیدی کارمندان قراردادی سال 1401 

 • کارمندان قراردادی به کارمندانی گفته می شود که برای مدتی در نزد کارفرما مشغول به فعالیت هستند و با انعقاد قرارداد با کارفرما نیرو و توان و دانش و تجربه خود را برای مدتی که نسبت به آن توافق شده است در اختیار کارفرما قرار می دهند. کارمندان قراردادی ممکن است برای یک ماه، 3 ماه، 6 ماه و… با کارفرما قرارداد منعقد نمایند، پس از اتمام مدت قرارداد رابطه کارگری و کارفرمایی هم بین کارگر و کارفرما قطع می گردد اما این قطع ارتباط دلیل نمیشود که کارفرما عیدی کارمندان و عیدی کارگران قراردادی را نپردازد. بلکه میزان عیدی کارمندان قراردادی نیز همچون عیدی کارمندان و عیدی کارگران  غیر قراردادی پرداخت می گرددد.
 • البته  میزان عیدی کارمندان قراردادی با توجه به میزان کارکرد آن ها محاسبه می گردد.

1) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار یک ماهه: 323،624 تومان

2) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار دو ماهه :647،248 تومان  

3) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار سه ماهه :970،872 تومان

4) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار چهارماهه: 1،294،496 تومان

5) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار پنج ماهه: 1،294،121 تومان

6) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار شش ماهه: 1،942،745 تومان

7) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار هفت ماهه: 2،254،930 تومان

8) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار هشت ماهه: 2،568،114 تومان

9) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار نه ماهه: 2،881،299 تومان

10) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار ده ماهه: 3،194،484 تومان

11) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار یازده ماهه: 3،507،669 تومان

12) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار دوازده ماهه:3،820،800 تومان

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 1 - رای: 37)

ثبت نظر تعداد نظرات: 2 تعداد نظرات: 2
usersvg