اضافه کاری سال ۱۴۰۰ کارگران و نحوه‌ ی محاسبه آن
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ تاریخ انتشار

اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

 • در قانون کار، اضافه‌کاری به معنای انجام کار بیش از ساعت‌های تعیین‌شده است.
 • در تعریف دیگر انجام کار اضافه بر ساعات کار عادی، یعنی بیش از 44 ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبت‌کار و 176 ساعت در 4 هفته پشت‌هم برای کارگران نوبت‌کار، اضافه‌کاری محسوب می‌شود.
 • اگر هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار تداخل داشت به ازای هر روز تعطیل رسمی، معادل یک‌ششم ساعات کار عادی هفتگی (برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی (برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی‌مانده اضافه‌کار خواهد بود.

ساعات کاری و موظف روزانه چقدر است؟

 • ساعات کاری و موظف روزانه معادل 44 ساعت در هفته و 7 ساعت و 30 دقیقه در روز می‌باشد.
 • این ساعات کاری برای مشاغل سخت و زیان آور متفاوت است. در مشاغل سخت و زیان آور ساعات کاری نباید از 6 ساعت در روز تجاوز کند و در هفته باید حداکثر 36 ساعت کار باشد.
 • گفته شد که ساعات کار هفتگی موظفی معادل 44 ساعت است. از طرفی روزهای جمعه برای کارگران با مزد تعریف شده‌اند. بنابراین در یک هفته کارگران حداکثر 6 روز می‌توانند مشغول به کار باشند. در طول یک هفته کاری باید 44 ساعت کار انجام شود و از تقسیم 44 ساعت در هفته به 6 روز کاری ساعات کار روزانه به دست می‌آید.
 • با تقسیم 44 ساعت به 6 روز برای هر روز 7 ساعت و 30 دقیقه حاصل می‌شود. چنانچه کارگران در طول هفته 6 روز مشغول به کار باشند موظف هستند روزانه 7 ساعت و 30 دقیقه را تکمیل نمایند.
 • در صورتی که با توافق کارفرما و کارگران به جای 6 روز در هفته 5 روز کار انجام شود باید 44 ساعت را در 5 روز تکمیل نمایند. در این حالت روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیلات با مزد خواهند بود.

محاسبه دستمزد یک ساعت اضافه کار

محاسبه اضافه کار بستگی به نرخ ساعت کاری دارد. برای محاسبه اضافه کار ابتدا می بایست نرخ یک ساعت کار عادی کارگر را محاسبه کرد و 40 درصد دستمزد هر ساعت کار را به نرخ  یک ساعت کار اضافه کرد.  

دستمزد یک ساعت اضافه کار = دستمزد یک ساعت کار روزانه + 40 درصد از دستمزد یک ساعت 

 • مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر 30
 • مزد یک ساعت کار عادی= 7 ساعت و 30 دقیقه تقسیم بر مزد روزانه
 • مزد یک ساعت اضافه کاری= 40 درصد مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

فرمول محاسبه اضافه‌کاری

 • اضافه‌کاری حقوﻕ پایه تقسیم بر 220 (ساعت)  ضربدر 140 % ضربدر ساعاﺕ اضافه‌کاری

 • مثال 2 ساعت اضافه کاری: 2.655.495 / 220 * 140%  * 2 = 33.797 تومان

1 ساعت اضافه کاری در سال 400: 16,898 تومان

2 ساعت اضافه کاری در سال 400: 33.797 تومان

3 ساعت اضافه کاری در سال 400: 50,695 تومان

4 ساعت اضافه کاری در سال 400: 67,594 تومان

5 ساعت اضافه کاری در سال 400: 84,493 تومان

 • یک ساعت جمعه کاری: 48/303 ریال
 • یک ساعت شب کاری:  42/265 ریال
 • حق شیفت 10% در ازای 30 روز شیفت صبح و عصر: 2/655/495 ریال
 • حق شیفت 15% در ازای 30 روز شیفت صبح، عصر و شب: 3.983.242 ریال
 • حق شیفت 22.5% در ازای 30 روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب: 5/974/863 ریال
 • حق شیفت 35 % در ازای 30 روز شیفت ثابت (23 الی 6): 9/294/232 ریال

جدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400

 • حد اقل دستمزد سال 1400 (ماه 30 روزه): 2.655.495 تومان   
 • بن کارگری سال 1400 (ماهانه): 600.000 تومان  
 • حق مسکن سال 1400 (ماهانه): 450.000 تومان  
 • حق اولاد (هر فزرند) سال 1400 (ماهانه): 265.492 تومان  
 • پایه سنوات سال 1400 (ماهانه): 140.000 تومان  

جدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400

فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول بالا

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار :

 • مزد روزانه تقسیم بر 7.33 (هفت و سی و سه صدم)

فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار :

 • مزد ساعتی ضربدر 1.4 (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار

فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار :

 • مزد ساعتی ضربدر 0.4 ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

فرمول محاسبه شب کاری قانون کار :

 • مزد ساعتی ضربدر 0.35 (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

فرمول محاسبه سنوات سالانه :

 • سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

 • سابقه کار به ماه ضربدر 2.5 (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه :

 • سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه :

 • سابقه کار به ماه ضربدر 5 ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

 

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 3 - رای: 6)

ثبت نظر تعداد نظرات: 0 تعداد نظرات: 0
usersvg