کارشناس برنامه‌ریزی کیست و چه مسئولیت‌هایی دارد؟
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تاریخ انتشار

کارشناس ‌برنامه‌ریزی کیست؟

فردی که عهده‌دار این سمت در سازمان‌های بزرگ می‌شود وظیفه انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه‌های تفصیلی واحدها، (بودجه‌ریزی عملیاتی)، کنترل و ارزيابی تحقیق برنامه‌ها و نتایج اجرای آن‌ها، توزيع اعتبارات، بودجه‌نویسی سالانه سازمان، تهیه و تنظیم موافقت‌نامه بودجه تفصیلی سازمان را بر عهده دارد. هدف از اين شغل همکاری، مشاوره و برنامه‌‌ريزی جهت تهیه و تنظیم استراتژی بودجه برنامه‌ای سازمان و مشارکت جهت تصمیم‌گیری در ارتباط با بودجه سازمان و در نهايت ارائه راه‌حل‌های مناسب در اين زمینه برای مسئولین ذيربط در یک سازمان بزرگ است. کارشناس برنامه‌یزی در یک سازمان بزرگ در چارچوب وظایف مربوطه با برقراری ارتباط کاری موثر در جهت انجام أمور از معاون، مدیر یا رییس بخش دستورات را دریافت می‌کند و با کارکنان و مدیران ارشد بخش‌های مختلف در ارتباط است. 

یک کارشناس برنامه‌ریزی چه مسئولیت‌هایی دارد؟

کارشناس برنامه‌ریزی دفتری فردی است که به سازمان‌ها در پیشبرد فرایند برنامه‌ریزی‌های راهبردی بلندمدت و کوتاه‌مدت به مدیران ارشد سازمانی کمک می‌کند تا تصمیمات درستی را اتخاذ کنند تا سازمان بتواند در زمان‌بندی تعیین شده به اهداف موردنظر برسد. به‌طور معمول سازمان‌ها از یک کارشناس برنامه‌ریزی دفتری انتظار دارند در برنامه‌ریزی راهبردی، تحلیل کسب‌و‌کار، برنامه‌ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد به آن‌ها کمک کند.  یک کارشناس برنامه‌ریزی دفتری سعی می‌کند خط‌مشی‌ها و دستورات تصویر شده را به اقدام‌های عملیاتی تبدیل کرده و این دستورات را به زبان گویا برای سایر بخش‌های سازمان شرح دهد. علاوه بر این یک کارشناس برنامه‌ریزی دفتیر اطمینان حاصل می‌کند تا استراتژی‌ها و فعالیت‌های سازمانی در زمان و موعد مقرر به سرانجام برسند و در ادامه گزارش‌های تحلیلی را برای مدیران ارشد سازمانی آماده می‌کند. 

شرح وظایف و مسئولیت‌های یک کارشناس برنامه‌ریزی چیست؟

شرح وظایف و مسئولیت‌ها بسته به سازمانی که این فرد در آن‌جا استخدام می‌شود متفاوت است. به‌طور مثال، شرح وظایف یک کارشناس برنامه‌ریزی واقع در بخش فناوری اطلاعات با شرح وظایف فردی که در بخش منابع انسانی یا آموزشی کار می‌کند متفاوت هستند. به‌طور معمول، سازمان‌ها از این فرد انتظار دارند گزارش‌های تحلیلی در ارتباط با استراتژی‌ها و فرآیند‌های عملیاتی سازمان آماده کند تا مدیران بتوانند بر مبنای این اطلاعات تصمیمات مربوطه را اتخاذ کنند. یک کارشناس برنامه‌ریزی باید برنامه‌های عملیاتی استراتژی‌های تعیین شده را تهیه و با بخش‌های مختلف سازمان هماهنگ کند. علاوه بر این باید به شکل دوره‌ای برنامه‌ها را ارزیابی کند، وضعیت اقدام‌های عملیاتی را ارزیابی و بر اساس آن برنامه‌ها را به‌روزرسانی کند. یکی دیگر از مسئولیت‌های این فرد ارزیابی و تحلیل حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار با هدف تصمیم‌گیری برای اعمال تغییر یا توسعه در حوزه‌های کسب‌و‌کار است. گزارش‌هایی که به بخش‌هایی نظیر فناوری اطلاعات اجازه می‌دهند زیرساخت‌های لازم را آماده کنند. یک کارشناس برنامه‌ریزی دفتری باید چالش‌های پیش‌روی واحدهای مختلف را شناسایی کند و در تهیه طرح و پیشنهاد برای بهبود آن‌ها مشاوره‌های لازم را ارائه کند. به‌طور معمول، در سازمان‌های بزرگ کارشناس برنامه‌ریزی گزارش‌های خود را به رییس اداره برنامه‌ریزی و عملکرد ارائه می‌کند. 

وظایف تخصصی یک کارشناس برنامه‌ریزی در سازمان‌های بزرگ چیست؟

همان‌گونه که اشاره شد، کارشناسان برنامه‌ریزی در سازما‌ن‌های بزرگ وظایف جدی‌تر و سنگین‌تری را بر عهده دارند که از آن جمله به موارد زیر باید اشاره کرد:

  • بررسی و مطالعه مستمر و دقیق برنامه‌های مصوب و چشم‌انداز برنامه‌های توسعه سازمان و مشارکت در آن‌ها در تدوین دقیق برنامه‌های راهبردی سازمان.
  • همکاری در برقراری ارتباط کاری و موثر برای جذب و جلب مشارکت شرکای تجاری و نهادهای دولتی.
  • اخذ اطلاعات لازم از بخش‌های مربوطه و تهیه و تنظیم گزارشات بودجه‌ای مرتبط و ارائه به مقام‌های ارشد.
  • مطالعه قوانین و مقررات بودجه و آشنايی با نظام بودجه‌ريزی عملیاتی.
  • همکاری در ارزيابی مستمر عملکرد واحدهای مختلف در ارتباط با تخصیص بودجه و به‌کارگیری نتایج به دست آمده در برنامه‌ریزی‌های آتی سازمان.
  • تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز و ارائه آن‌ها در قالب جداول و نمودارهای آماری جهت ارائه پیشنهاد دوره‌ای بودجه.
  • تهیه و تنظیم پیش‌نويس مکاتبات اداری با واحدهای تابعه و شرکای تجاری. 
  • مشارکت در تعیین شاخص‌های ارزيابی واحدهای تابعه و تخصیص پاداش به واحدهایی که عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. 
  • همکاری در تنظیم موافقت‌نامه‌های بزرگ نظیر موافقت‌نامه‌های عمرانی در ارتباط با شرکت‌های فعال در أمور ساختمانی و پیگیری امور مربوط به آن‌ها

یک کارشناس برنامه‌ریزی به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟

به‌طور معمول شرکت‌ها به دنبال جذب افرادی هستند که در رشته‌های MBA، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی یا مدیریت دولتی مدرک کارشناسی داشته باشند. از مهم‌ترین مهارت‌های عمومی که این فرد باید داشته باشد باید به توانایی برقراری ارتباط‌های موثر، خلاقیت و مهارت حل مساله، انجام کار تیمی، سخت‌کوشی، توانایی تفکر انتقادی و تحلیل موضوعات،  مدیریت تعارض‌ها اشاره کرد. از جمله مهارت‌های تخصصی در این زمینه باید به آشنایی با فرایندهای مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، آشنایی با مدل‌های مدیریت عملکرد، آشنایی با تحلیل مدل‌های کسب‌و‌کار، آشنایی با تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش‌های آماری و تسلط بر زبان انگلیسی (اگر قرار است در شرکتی مشغول کار شوید که ارتباطات بین‌المللی دارد) اشاره کرد. 

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 4.7 - رای: 15)

ثبت نظر تعداد نظرات: 0 تعداد نظرات: 0
usersvg