عیدی کارمندان و کارگران سال 1400 چقدر است
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تاریخ انتشار

بروزرسانی در 25 بهمن 1400

عیدی کارکنان دولت اعلام شد

سخنگوی دولت:

 • هیئت دولت عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و 600 هزارتومان تعیین کرد.
 • همچنین درراستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد 400 هزارتومان و به ازای هرفرزند تحت تکفل هم 150 هزار تومان پرداخت گردد.

بروزرسانی در 16 آذر 1400

عیدی کارگران در سال 1400 اعلام شد

 • میزان حداقل عیدی کارگران در سال 1400 برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد است.

رقم دقیق عیدی کارگران در سال 1400 چقدر است؟

حداقل دستمزد در سال 1400، 2 میلیون و 655 هزار و 495 تومان است. به این ترتیب با احتساب دو برابر حداقل دستمزد و سه برابر حداکثر دستمزد:

 • حداقل عیدی کارگران 5 میلیون و 310 هزار و 990 تومان است.
 • حداکثر رقم عیدی 7 میلیون و 966 هزار و 485 تومان است.

بر این اساس عیدی امسال کارگران، بین 5 میلیون و 400 تا 8 میلیون تومان است. هر کدام از کارگرانی که یکسال کامل در یک مجموعه کار کرده‌اند و ماهانه حداقل حقوق 2 میلیون و 655 هزار تومانی را دریافت کرده‌اند، باید منتظر عیدی 5 میلیون و 400 هزار تومانی باشند.

اما عیدی بیشتر از این شامل افرادی می‌شود که پایه حقوق بالاتری دارند. عیدی این افراد معادل 90 روز مزد روزانه است. اما مشروط به اینکه این رقم بیش از 9 میلیون تومان نشود.

منبع : تجارت نیوز


عیدی کارگران سال 1400

 • به موجب ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار ، معادل شصت روز آخرین مزد ، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان ، نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند .
 • البته ، پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت روزهایی که در آن محل به کار مشغول بوده اند ، محاسبه و پرداخت بشود .

حداقل عیدی کارگران و کارمندان سال 1400

 • نحوه محاسبه میزان عیدی همیشه یک فرمول دارد و اگر این فرمول را بشناسید به راحتی می‌توانید میزان عیدی خود را تخمین بزنید. بسیاری از شرکت‌ها از این فرمول برای محاسبه عیدی کارمندان خود استفاده می‌کنند و تا به امروز این فرمول تغییری نداشته است، مگر اینکه شرکتی بخواهد میزان عیدی را مطابق با میل خود پایین‌تر و بیشتر بدهد. 
 • برای آنکه بتوانید مبلغ عیدی سال 1400 را محاسبه کنید، ابتدا باید به میزان حداقل و حداکثر آن برسید. طبق تصمیم و نظر شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و 90 روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. این بیانیه شورای عالی کار این معنا را دارد که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از 60 روز دستمزد کمتر و از 90 روز دستمزد بیشتر باشد.

چه تفاوتی بین کارگر و کارمند وجود دارد؟

پاسخ:

بسیاری از افراد تفاوت کارگر و کارمند را نمی دانند اما اغلب بر این تصور هستند که کارمند کسی است که کار اداری انجام می دهد و کارگر کسی است که کار یدی انجام دهد اما این تفسیر اشتباه است و در واقع تفاوت بین کارگر و کارمند در این است که:

عنوان کارمند، مخصوص مستخدمین دولت  است و برای افرادی که با دولت رابطه استخدامی دارند به کار می رود.

عنوان کارگر مخصوص افرادی است که در مقابل دریافت حق السعی، برای کارفرمای خصوصی در شرکت های خصوصی و یا امور شخصی کارفرما به کار اشتغال می یابند.

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت- حداقل و حداکثر عیدی سال 1400

برای محاسبه میزان عیدی در سال 1400 باید میزان دستمزد روزانه خود را در 60 ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداقل عیدی سال 1400 = 60 x حداقل دستمزد روزانه

برای محاسبه حداکثر میزان عیدی در سال 1400 باید میزان حداقل دستمزد روزانه خود را در 90 ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداکثر عیدی سال 1400 = 90 x حداقل دستمزد روزانه

 

 • دستمزد روزانه کارگران در سال 1400 هم عدد 636 هزار و 809 تومان می‌باشد. میزان عیدی که شما دریافت خواهید کرد نه از حداقل ذکر شده پایین‌تر خواهد نبود و نه از حداکثر یاد شده بیشتر خواهد بود.
 • بنابراین، حداقل عیدی سال 1400 طبق فرمول‌های ارائه شده، 3 میلیون و 820 هزار و 854 تومان است. ضمن اینکه حداکثر عیدی سال 1400 این افراد 5 میلیون 731 هزار و 281 تومان خواهد بود.

عیدی کارمندان دولت: 1,500,000 تومان

حداقل عیدی کارگران : 5.310.990 تومان

حداکثر عیدی کارگران:  7.966.485 تومان

روش محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

دو فرمول بالا برای افرادی مورد استفاده دارد که میزان کارکرد آنها در شرکت‌ها حداقل یک سال باشد. اما، هستند افرادی که سابقه کار آنها در شرکت‌ها به یک سال نمی‌رسد؛ برای این افراد روش محاسبه فرق می‌کند و فرمول آن به شکل زیر است:

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های 30 روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای 1 ماه تا 11 ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای 12 ماه کار، میزان عیدی‌ بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی.

در واقع، فرمول محاسبه عیدی برای کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند:

 • حقوق ماهیانه آن‌ها را در عدد 2 ضرب می کنیم حاصل را بر 12 تقسیم نموده و به عیدی هر ماه می‌رسیم.
 • حال اگر مثلا 6 ماه کار کرده، جمع آن فرمول را در عدد 6 ضرب می‌کنیم.

عیدی هر ماه در سال 1400= حقوق ماهیانه ضرب در 2 نتیجه تقسیم بر 12

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و روزمزدی

 • کارگران فصلی یا روزمزد، عیدی شان بر ماخذ 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند محاسبه می شود. همچنین، نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها برای تعیین میزان عیدی و پاداش در واقع میانگین و متوسط کارمزدی است که در طول روزهای کاری سال دریافت نموده اند.

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی

 • در قوانین تامین اجتماعی کارگر را این گونه تعریف می کنند: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، حق السهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
 • محاسبه عیدی سال 1400 تامین اجتماعی نیز همانند فرمول های ذکر شده برای پرداخت عیدی سایر کارگران (حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه) انجام می شود.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

 • طبق ماده 39  قانون کار، کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می کنند، حقوق و دستمزد و میزان عیدی و پاداش آن‌ها بر اساس ساعات کاری که انجام داده اند محاسبه و پرداخت می گردد.

محاسبه عیدی و سنوات کارگران ساعتی

 • برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق 3 ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند. آن‌ها چون دستمزدشان در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد.

مالیات بر عیدی و سنوات

برای بسیاری از افراد این سوال به وجود می آید که آیا عیدی مالیات دارد؟

طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی و سنوات، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می کنند موظف به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات هستند.

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال 1400 ، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 3 میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند.

بنابراین کسانی که بیش از 3 میلیون تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

میزان عیدی کارگران از یک تا 12 ماه در سال 1400

ماه اول : میزان عیدی کارگران 4.425.825 ریال

ماه دوم : میزان عیدی کارگران 8.851.650 ریال

ماه سوم: میزان عیدی کارگران 13.277.475 ریال

ماه چهارم: میزان عیدی کارگران 17.703.300 ریال

ماه پنجم: میزان عیدی کارگران 22.129.125 ریال

ماه ششم: میزان عیدی کارگران 26.554.950 ریال

ماه هفتم: میزان عیدی کارگران 30.980.775 ریال

ماه هشتم: میزان عیدی کارگران 35.406.600 ریال

ماه نهم: میزان عیدی کارگران 39.832.425 ریال

ماه دهم: میزان عیدی کارگران 44.258.250 ریال

ماه یازدهم: میزان عیدی کارگران 48.684.075 ریال

ماه دوازدهم: میزان عیدی کارگران 53.109.900 ریال

میزان عیدی کارمندان قراردادی سال 1400

 • کارمندان قراردادی به کارمندانی گفته می شود که برای مدتی در نزد کارفرما مشغول به فعالیت هستند و با انعقاد قرارداد با کارفرما نیرو و توان و دانش و تجربه خود را برای مدتی که نسبت به آن توافق شده است در اختیار کارفرما قرار می دهند. کارمندان قراردادی ممکن است برای یک ماه، 3 ماه، 6 ماه و… با کارفرما قرارداد منعقد نمایند، پس از اتمام مدت قرارداد رابطه کارگری و کارفرمایی هم بین کارگر و کارفرما قطع می گردد اما این قطع ارتباط دلیل نمیشود که کارفرما عیدی کارمندان و عیدی کارگران قراردادی را نپردازد. بلکه میزان عیدی کارمندان قراردادی نیز همچون عیدی کارمندان و عیدی کارگران  غیر قراردادی پرداخت می گرددد.
 • البته  میزان عیدی کارمندان قراردادی با توجه به میزان کارکرد آن ها محاسبه می گردد.

1) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار یک ماهه: 323،624 تومان

2) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار دو ماهه :647،248 تومان  

3) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار سه ماهه :970،872 تومان

4) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار چهارماهه: 1،294،496 تومان

5) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار پنج ماهه: 1،294،121 تومان

6) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار شش ماهه: 1،942،745 تومان

7) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار هفت ماهه: 2،254،930 تومان

8) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار هشت ماهه: 2،568،114 تومان

9) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار نه ماهه: 2،881،299 تومان

10) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار ده ماهه: 3،194،484 تومان

11) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار یازده ماهه: 3،507،669 تومان

12) میزان عیدی کارمندان قراردادی در کار دوازده ماهه:3،820،800 تومان

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 4.5 - رای: 10)

ثبت نظر تعداد نظرات: 0 تعداد نظرات: 0
usersvg