حداقل بیمه مشاغل آزاد در سال 1400 چقدر است؟
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تاریخ انتشار

انواع بیمه تامین اجتماعی

تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

بیمه تامین اجتماعی 2 نوع است

 • بیمه اجباری: تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند و مشمول قانون کار می‌شوند.
 • بیمه خویش‌فرما که خود 2 نوع است: 1- بیمه اختیاری  2- بیمه حرف و مشاغل آزاد

 بیمه اختیاری چیست؟

 • بیمه اختیاری برای کسانی ارائه می شود که تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند و کسی که قصد خرید بیمه اختیاری را دارد باید به یکی از شعبه های سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید و با ارائه درخواست کتبی، اسناد و مدارک به شعبه مورد نظر، قراردادی را جهت استفاده از خدمات بیمه اختیاری منعقد کنید.
 • شخصی که تحت پوشش بیمه اختیاری قرار می گیرد، مشمولی قوانین مربوط به بیمه اختیاری می شود. قابل ذکر است که بیمه اختیاری زیر مجموعه ای از بیمه خویش فرما می باشد که یکی دیگر از زیرمجموعه های این بیمه، بیمه صاحبان حرف و مشاغل نام دارد.

بیمه مشاغل آزاد چیست؟

 • یکی از انواع بیمه های خویش فرمای تامین اجتماعی، بیمه مشاغل آزاد است.
 • آن دسته از کسانی که حرفه و شغل آزاد دارند یا افرادی که تحت عنوان کارفرما مشغول به کار هستند، می توانند از این نوع بیمه تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه خویش فرما یا اختیاری بهره مند شوند.
 • شرط سنی تحت پوشش قرار گرفتن در این نوع بیمه برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است. اما کسانی که سن آن ها از این عدد بیشتر باشد، فقط زمانی می توانند از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند که دو برابر مازاد سنی تعیین شده سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

** به طور مثال، مردی با 54 سال سن، فقط در صورتی می تواند تحت پوشش بیمه مشاغل آزاد قرار بگیرد که دارای 8 سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی باشد.

بیمه مشاغل آزاد درمواردی که فرد از بیمه اجباری استفاده نکند، در مشاغل ازاد باید از بیمه خویش فرما استفاده نماید. در بیمه مشاغل ازاد برای هر یک از موارد بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی  درصد خواستی بصورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

 • بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با 14 درصد است. پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت ارائه می شود. 
 • بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی 18 درصد محاسبه می شود. این بیمه شامل از کارافتادگی جزیی شامل نقص عضو نمی شود
 • بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی ،دریافت بیمه از کارافتادگی، بیمه درمان، هزینه کفن و دفن  با 26 درصد است
 • هزینه پرداختی براساس میزن حقوق دریافتی در بازنشستگی که خود شخص مشخص می کند، پرداخت می شود.
 •  افرادی که بالای 50 سال سن داشته باشند نمی توانند از این بیمه استفاده نمایند و برای کسانی که بیش از 50 سال سن دارند به ازای هرســال افزایش سن، به یک سال سابقه قبلی نیاز دارند.
 • درصورت داشتن 10 سال سابقه بیمه د بدون لحاظ شرط سنی جهت استفاده از این بیمه می توانند اقدام کنند 
 • بیمه مشاغل ازاد شامل بازنشستگی و فوت می باشد ولی بیمه برای بازنشستگی و فوت  با نرخ 12 درصد محاسبه می شود. 
 • بعد از 5 سال از رد کردن بیمه مشاغل ازاد محاسبه حق بیمه متفاوت خواهد شد
 • خدمات بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز در این نوع بیمه ارائه نمیشود.
 • در صورتی که هزینه بیشتری در ابتدای قرارداد با تامین اجتماعی تعیین کرده باشید در هنگام بازنشستگی یا فوت بیشتر به عنوان مستمری دریافت خواهید کرد.

حداقل بیمه مشاغل آزاد در سال 1400 چقدر است؟ 

بیمه شدگان مشاغل آزاد تامین اجتماعی با پرداخت سرانه درمان به ازای خود و افراد تحت تکفل، میتوانند از خدمات درمانی تامین اجتماعی استفاده کنند. این دسته از بیمه شدگان مشمول تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد بیماری پروتز واروتز، بیکاری و کمک هزینه ترحیم) نیستند. 

دستمزد مبنای کسر حق بیمه شدگان مشاغل آزاد مطابق قوانین و مقررات تامین اجتماعی خواهد بود. 

حق بیمه 12درصد(بازنشستگی) 

 • ماه های 30روزه : 382 هزار تومان 
 • ماه های 31روزه :395 هزار تومان 

حق بیمه 14درصد(بازنشستگی و فوت)

 • ماههای 30 روزه :446 هزار تومان 
 • ماه های 31 روزه : 461 هزار تومان 

حق بیمه 18درصد(بازنشستگی،فوت و از کار افتادگی)

 • ماههای 30 روزه :574 هزار تومان 
 • ماه های 31 روزه : 593 هزار تومان

نکاتی در مورد بیمه مشاغل آزاد

 • در بیمه مشاغل آزاد، بخش درمان به صورت جداگانه محاسبه شده و هر کسی که قصد داشته باشد تحت پوشش بخش درمان این بیمه قرار بگیرد، باید حق سرانه پرداخت کند. همچنین افراد تحت تکفل فرد بیمه شده نیز شامل این قانون می شوند.
 • در صورتی که بیمه اختیاری باشید و محل کارتان نیز شما را بیمه کرده باشد، باید به سازمان تامین اجتماعی این موضوع را اطلاع دهید تا بیمه اختیاری شما را قطع کنند.
 • اگر این کار را نکنید، هزینه پرداختی شما بعد از کسر کردن هزینه های اداری آن توسط تامین اجتماعی مسترد می شود.

با داشتن بیمه مشاغل آزاد، می توانید از خدمات آن مثل:

 • مستمری بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و بیمه فوت درست مثل بیمه اجباری تامین اجتماعی استفاده کنید.
 • همچنین درصورت فوت بیمه شده، خانواده او می توانند از حقوق او تحت هر شرایطی استفاده کرده و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

 • اگر فرد در سازمانی مشغول به فعالیت باشد می بایست توسط کارفرما بیمه شود، این نوع از بیمه که توسط کارفرما برای کارگران رد می شود، بیمه اجباری می باشد این بیمه متفاوت با بیمه خویش فرماست چرا که توسط شخص دیگر که در سمت کارفرما می باشد پرداخت می گردد.
 • بیمه خویش فرما بصورت اختیاری است این در حالی است که بیمه اجباری همانطور که از نامش پیداست اجباری می باشد. و کارفرما بابت هر روز کارکرد کارگز می بایست او را در محل کار بیمه کند.
 • از تفاوت عمده این دو بیمه می بایست به حمایت دولت از بیمه اجباری توجه ویژه کرد.  بیمه اجباری تحت حمایت قضایی دولت می باشد این در حالی است که بیمه خویش فرما مشمول آن نمی شود. 
 • البته در بیمه تامین اجتماعی به این مسئله اشاره شده است ولی بطور کلی بیمه اجباری بیشتر از بیمه خویش فرما مورد حمایت دولت می باشد. در این صورت چنانچه کارگری در طول اشتغال نیاز به خدمات تامین‌اجتماعی داشته باشد، در چارچوب قانون میتواند پیگیر حقوق کار و بیمه خود شود. در حالی که در بیمه‌های خویش‌فرما، اجباری در پوشش بیمه‌ای نیست و متقاضی با اختیار و در چارچوب نظام بیمه‌ای خود را تحت پوشش بیمه قرار میدهد لازم به ذکر است بیمه شدگان اختیاری و مشاغل ازاد هیچ کدام از هزینه عائله مندی برخوردار نمی شوند.

جدول تفاوت بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

نحوه ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

 • برای ثبت نام بیمه مشاغل آزاد، فرد متقاضی باید با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی، فرمی که به او داده می شود را پر کرده و به همراه عکس، به شعبه ارائه کند.
 • پس از آن شعبه ظرف مدت 2 ماه متقاضی را از منظر استحقاق یا عدم استحقاق بررسی کرده و او را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

مدارک موردنیاز برای ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

ازجمله مدارکی که برای ثبت نام بیمه مشاغل آزاد لازم است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اصل و کپی شناسنامه متقاضی.
 • اصل و کپی کارت ملی متقاضی.
 • 3 قطعه عکس متقاضی.
 • اصل و کپی شناسنامه خانواده متقاضی (در صورت تقاضای بیمه مشاغل آزاد با دفترچه بیمه).
 • اصل و کپی کارت ملی خانواده متقاضی.
 • دو قطعه عکس خانواده متقاضی.
 • شماره بیمه (درصورت وجود شماره از قبل)

تفاوت بیمه اختیاری و اجباری

در سازمان تامین اجتماعی دو نوع بیمه اجباری و اختیاری وجود دارد که به طور معمول بیمه اجباری شامل کارمندان، کارگران و کارفرمایان می شود، اما بیمه اختیاری که به نام خویش فرما هم شناخته شده است مشمول افرادی می شود که کارفرمایی ندارند و بیمه اجباری ندارند. این افراد برای خود کار می کنند و خود را تحت پوشش بیمه های مختلف مانند بیمه درمان تکمیلی در می آورند.

 1. مهم ترین تفاوت بیمه اجباری با بیمه های اختیاری در اجباری بودن آن ها و وجود یک رابطه کاری و اشتغال فرد در کارگاه و اماکن دیگر می باشد.
 2. یکی دیگر از انواع بیمه سازمان تامین اجتماعی، بیمه بیکاری نام دارد و این بیمه زمانی اجرایی می شود که فرد نزد سازمان تامین اجتماعی سابقه بیمه داشته باشد و به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد اما اگر به دلیل انجام تخلف و محکومیت قضایی شغل خود را از دست بدهد شامل بیمه بیکاری نمی شود.
 3. به همین دلیل یکی دیگر از تفاوت های بیمه اختیاری و اجباری در این است که بیمه بیکاری فقط به افرادی که بیمه اجباری را داشته باشند تعلق می گیرد و شخصی که بیمه اختیاری دارد نمی تواند از خدمات بیمه بیکاری استفاده کند زیرا این افراد دارای کارفرما نیستند و به همین دلیل غرامت دستمزد ایام بیکاری را دریافت نمی کنند.
 4. از دیگر تفاوت های مهم بیمه های اجباری و اختیاری موضوع پرداخت هزینه های بیمارستان است، که کسانی که دارای بیمه اختیاری هستند باید 10 درصد از هزینه ها را تحت عنوان فرانشیز به بیمارستان پرداخت کنند اما افرادی که مشمول بیمه اجباری هستند، تمامی هزینه ها برایشان رایگان است و هیچ مبلغی به بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند.

شرایط و خدمات بیمه خویش فرما

افرادی که دارای بیمه اختیاری هستند، همانند بیمه های اجباری می توانند موارد زیر را دریافت کنند:

 • مستمری بازنشستگی
 • فوت یا از کار افتادگی خدمات درمانی
 • هزینه کفن و دفن
 • کمک هزینه ازدواج
 • غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری

جدول اسامی دفاتر کاریابی منتخب در حوزه بیمه بیکاری استان تهران