قرارداد کار موقت یا ساعتی چیست و به چه نکاتی در این ارتباط باید توجه کرد؟
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تاریخ انتشار

کار موقت چیست؟

کار موقت یا اشتغال موقت که به آن Temporary work  می‌گویند، به حالتی از اشتغال دلالت دارد که شرایط کاری آن نظیر مدت زمان اشتغال توسط سازمان یا شرکت استخدام کننده مشخص شده و عمدتا محدود است. افراد بیشتر به شکل قراردادی، فصلی، موقت یا از طریق برون‌سپاری وظایف استخدام می‌شوند. کارشناسانی که دارای تخصص در حوزه‌هایی چون امور حقوقی، مهندسی و حسابداری هستند در صورت استخدام موقت توسط شرکت‌ها یا سازمان‌ها مشاور نامیده می‌شوند. کار موقت شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که در صورت توجه به آن‌ها حقوق فردی که به شکل موقت برای سازمان یا شرکتی کار می‌کند بدون مشکل قادر به دریافت مزایای خود است. به‌طور مثال، در قرارداد کار رعایت حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات الزامی است و حتا در صورت توافق طرفین نیز نمی‌توان امتیازات و مزایای کمتر از قانون را برای فرد استخدام شده در نظر گرفت یا در قرارداد به آن‌ها اشاره کرد. هرگونه توافق بر خلاف مقررات قانون کار فاقد اعتبار بوده و توسط مراجع حل اختلاف مورد پذیرش نیست و مراجع حکم قانون را ملاک تصمیم‌گیری و صدور رای قرار می‌دهند.

یکی از پرسش‌های متداولی که افرادی که کار ساعتی انجام می‌دهند مطرح می‌کنند این است که آیا قرارداد کار ساعتی در قالب قراردادهای کار موضوع ماده 7 قانون کار شناخته می‌شوند یا خیر؟ قرارداد کار ساعتی با توجه به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 این قانون است. علاوه بر این، تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین است. افرادی که به این ترتیب کار می‌کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل‌های قانونی در مورد آن‌ها رعایت شود. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین‌نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون کار نیز آماده است. به‌طور کلی افرادی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می‌شوند.
یکی دیگر از پرسش‌های افرادی که ساعتی کار می‌کنند این است که آیا پس از گذشت مدت زمان مشخصی از انجام یک کار مشخص، قرارداد کار آن‌ها به شکل دایم می‌شود؟ پاسخ منفی است. انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره‌های 1 و2  قانون کار مجاز شناخته شده، اما تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستورالعمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت‌ بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن‌را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی‌کند.
اکنون به پرسشی می‌رسیم که در مقدمه این مطلب به آن اشاره داشتیم: در قراردادهای کار شفاهی اثبات و احراز موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می‌شود؟ چنان‌چه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نباشد، این امکان فراهم است در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت‌های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر این‌صورت موقت احراز کرد. البته در صورت بروز مشکل رای نهایی را مراجع قانونی ارائه می‌کنند.

آیا دانشجویانی که در حین تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط با انجام کار حق‌الزحمه دریافت می‌کنند مشمول قانون کار می‌شوند؟ دانشجویانی که در حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط مطابق قرارداد منعقده برای انجام کار به خدمت گرفته می‌شوند، صرف نظر از عنوان همکاری‌شان با عنایت به تعاریف موضوع مواد 2 و 7 قانون کار «کارگر» بوده و قرارداد آن‌ها نیز قرارداد کار خواهد بود، بدیهی است در این صورت رابطه فی مابین دانشجویان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون قرار گرفته و حقوق و مزایای آن‌ها بر اساس ماده 39 آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

قرارداد کار کارگران روزمزد از چه نوع قراردادی محسوب می‌شود، موقت یا دایم؟ بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دایم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می‌دهد لازم به ذکر است که کارگران دایم و موقت صرفنظر از این‌که مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین کار به نشانی قرارداد کار مراجعه کنید.

 

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟(امتیاز: 4.8 - رای: 2)

ثبت نظر تعداد نظرات: 2 تعداد نظرات: 2
usersvg